ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η  τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ. στα γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα

 

Διαύγεια