ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Στις 3 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση Δ.Σ. τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. έτους 2013 και αναθεώρησης ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013»

 

Διαύγεια