Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες)

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς και της Πρότυπης Σχολής Χορού

Ανακοινωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Αίτηση

 

Διαύγεια