Πρόσληψη συνολικά 61 ατόμων με τις ειδικότητες καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, για το έτος 2020-2021 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού και των εικαστικών τμημάτων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ..

Πρόσληψη συνολικά 61 ατόμων με τις ειδικότητες καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και την χρονική διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2020-2021 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού και των εικαστικών τμημάτων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΔΕΙΟΥ 2020 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ 2020 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2020 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2020 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2020 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2020-2021

 

Διαύγεια