Πρόσληψη συνολικά 58 ατόμων με τις ειδικότητες καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2021-2022 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και της Πρότυπης Σχολής Χορού

 

Διαύγεια