Πρόσληψη συνολικά 58 ατόμων με τις ειδικότητες καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2021-2022 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και της Πρότυπης Σχολής Χορού

Πρόσληψη συνολικά 58 ατόμων με τις ειδικότητες καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2021-2022 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και της Πρότυπης Σχολής Χορού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022

 

Διαύγεια