Πρόσληψη συνολικά πενήντα έξι (56) ατόμων με τις ειδικότητες καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού

Πρόσληψη συνολικά πενήντα έξι (56) ατόμων με τις ειδικότητες καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού και την χρονική διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2019-2020 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού και των εικαστικών τμημάτων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡOΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΔΕΙΟΥ

 

Διαύγεια