Πρόσληψη συνολικά δυο (2) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας με την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου

 

Διαύγεια