Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου για τις θέσεις Καλλιτεχνικών Διευθυντών και καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-2023

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου για τις θέσεις Καλλιτεχνικών Διευθυντών και καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-2023, για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς και της Πρότυπης Σχολής Χορού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

ΔΩΚ Ψ7ΙΗΟΛΞΡ-Χ3Ν-1

ΚΑΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6ΞΧ0ΟΛΞΡ-ΛΤΒ-2

Σ.Χ. ΩΔΨΚΟΛΞΡ-3Ο3-2


ΑΙΤΗΣΗ Δ Ω Κ. 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2022-2023

 

Διαύγεια