Πρόσληψη δύο ατόμων για την θέση των Καλλιτεχνικών Διευθυντών για το έτος 2020-2021 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού για το έτος 2020-2021 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ..

Πρόσληψη δύο ατόμων για την θέση των Καλλιτεχνικών Διευθυντών και την χρονική διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2020-2021 για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Διαύγεια