Πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού και των εικαστικών τμημάτων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.:

Πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, της Πρότυπης Σχολής Χορού και των εικαστικών τμημάτων της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.:

1.Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., για την διδακτική περίοδο 2018-2019
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

2.Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Χορού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., για την διδακτική περίοδο 2018-2019
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

3.Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στα εικαστικά τμήματα και εργαστήρια της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., για την διδακτική περίοδο 2018-2019
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

 

Διαύγεια