Πρόσληψης ενός ατόμου, με την ειδικότητα ΤΕ Εργοθεραπευτή, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

Πρόσληψης ενός ατόμου, με την ειδικότητα ΤΕ Εργοθεραπευτή, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Διαύγεια