Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς

Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καλαμαριάς
Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα
Θεσ/νικη τ.κ.55132
Τηλ.& Fax 2310 455988

Καλαμαριά 27/05/2016
Αριθμ.Πρωτ. 145

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ) συνεργάζονται για το πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών των σχολείων έτους 2016.

Η Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) σύμφωνα με την απόφαση 81/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. πρόκειται να προσλάβει δεκατρία (13) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων: Πέντε (5) δάσκαλοι ΠΕ, δύο (2) νηπιαγωγοί ΠΕ, τρείς (3) γυμναστές ΠΕ και τρείς (3) εικαστικοί ΠΕ ή ΔΕ, με διάρκεια σύμβασης από την Τρίτη 21/06/2016 έως την Παρασκευή 19/08/2016, για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων οικογενειών, κατά την θερινή περίοδο του 2016 στους χώρους των τριών δημοτικών σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς, στο 1ο Δημοτικό στην Τ.Οικονομίδη 52, στο 11ο Δημοτικό στη Φιλελλήνων 9 και στο 10ο Δημοτικό στην Βρυούλων 51 καθώς και στο 10ο Νηπιαγωγείο στην οδό Ιωακείμ Γ΄46.

Τα παραπάνω τμήματα θα λειτουργούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 7.00 έως 16.00, για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, μαθητές – μαθήτριες των δημοτικών σχολειών του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και για παιδιά που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς στην οδό Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-14.00 τηλ. επικοινωνίας 2310 455 988, υπεύθυνη η υπάλληλος κα.Καλλιντζή Ευαγγελία.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών δηλ. από 30/05/2016 έως 03/06/2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.8 (ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.
ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

Διαύγεια