Πρόγραμμα Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Περιόδου 2022-2023.

Πρόγραμμα Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Περιόδου 2022-2023.  (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»)

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ, προκειμένου για την προετοιμασία των αιτούντων, ανακοινώνει την εκκίνηση της διαδικασίας για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος.
Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους, θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών.

Περισσότερα εδώ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

 

Διαύγεια