ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Διαύγεια