ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

 

Διαύγεια