ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΠΣΑ-ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με τίτλο «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,

Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ».

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ» που υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με τίτλο «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» – Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»,

προσκαλεί τους/τις κατοίκους των Δήμων, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη καιΘεσσαλονίκης που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

I. Άνεργοι/ες μετά-δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

II. Νέοι/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών)
και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις Δράσεις του Σχεδίου.
Οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, θα προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.epembaino.gr και στα γραφεία των εταίρων,
LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.: 26ης Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, LIMANI CENTER – 4ος Όροφος, τηλ. 2310 552000 & 8011155300 – Fax: 2310 552114

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. Ε.Π.Ε.”: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 546816 – Fax: 2310 532820,

Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 16:00.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατατίθενται εντύπως Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 16:00, στα γραφεία των εταιρειών:
LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.: 26ης Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, LIMANI CENTER – 4ος Όροφος, τηλ. 2310 552000 & 8011155300 – Fax: 2310 552114
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. Ε.Π.Ε.”: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 546816 – Fax: 2310 532820,

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για το Δήμο Καλαμαριάς θα παραλαμβάνονται και στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, Πολυδύναμο Κέντρο ,Αμισού και Παπανικόλα κάθε Παρασκευή από τις 9 π.μ έως τις 14.00 μ.μ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 01/03/2013 έως 31/03/2013.

Επισυνάπτονται :

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αίτηση συμμετοχής

 

Διαύγεια