ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Καλαμαριάς

Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα

Θεσ/νικη τ.κ.55132

Τηλ.& Fax 2310 455988   

Καλαμαριά 24/06/2015

Αριθμ.Πρωτ.1839

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ) συνεργάζονται για το πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών των σχολείων έτους 2015.

Η Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) σύμφωνα με την απόφαση 131/2015 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. πρόκειται να προσλάβει δεκατρία (13) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων: Πέντε (5) δάσκαλοι ΠΕ, δύο (2) νηπιαγωγοί ΠΕ, τρείς (3) γυμναστές ΠΕ και τρείς (3) εικαστικοί ΠΕ ή ΔΕ, με διάρκεια σύμβασης από την Δευτέρα 06/07/2015 έως την Παρασκευή 04/09/2015, για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων οικογενειών, κατά την θερινή περίοδο του 2015 στους χώρους των τριών δημοτικών σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς, στο 1ο Δημοτικό στην Τ.Οικονομίδη 52, στο 11ο Δημοτικό στη Φιλελλήνων 9 και στο 10ο Δημοτικό στην Βρυούλων 51 καθώς και στο 10ο Νηπιαγωγείο στην οδό Ιωακείμ Γ΄46

Τα παραπάνω τμήματα θα λειτουργούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 7.00 έως 16.00, για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, μαθητές – μαθήτριες των δημοτικών σχολειών του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και για παιδιά που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λάβουν πληροφορίες από την οδό Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-14.00 τηλ.επικοινωνίας 2310455988, υπεύθυνη η υπάλληλος Σολομωνίδου Ελισσάβετ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκης τ.κ.55132 απευθύνοντάς την στην γραμματεία υπόψιν κας Σολομωνίδου Ελισσάβετ (τηλ. επικοινωνίας: 2310455988).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.                            

                

           ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ     

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Ψ9Α1ΟΛΞΡ-ΣΒΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

Διαύγεια