Προγράμματα Μουσικοκινητικής Αγωγής και Μουσικής Προπαιδείας

Προγράμματα Δημοτικό Ωδείο Καλαμαριάς

  • Μουσικοκινητικής Αγωγής 2-5 ετών
  • Μουσικής Προπαιδείας 4-6 ετών

Τηλ. 2310 495670 , 2310 480400 , Μεταμορφώσεως 7-9 , 4ος Όροφος

 

Διαύγεια