ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ της υπ’αριθμ.1666/22-12-2014 ανακοίνωσης πρόσληψης δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού

Περισσότερα εδώ

 

Διαύγεια