ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Τ.Κ.55132 
Πληροφορίες: Σολομωνίδου Ελισσάβετ 
Τηλέφωνο & FAX: 2310455988         

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Α) ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 120 Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ) ΚΑΙ Β) ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 40,00 Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ – ΠΟΝΤΟΥ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

Περισσότερα εδώ…

 

Διαύγεια