Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση της υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2014 με αρ.πρωτ.1520/08-09-2014

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την ανακοίνωση  της υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2014 με αρ.πρωτ.1520/08-09-2014 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 

Διαύγεια