Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη (ανακοίνωση με αρ.πρωτ.518/13-09-2021) Καλλιτεχνικών Διευθυντών για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς και της Πρότυπης Σχολής Χορού για την διδακτική περίοδο 2021-2022.

Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη (ανακοίνωση με αρ.πρωτ.518/13-09-2021) Καλλιτεχνικών Διευθυντών για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς και της Πρότυπης Σχολής Χορού για την διδακτική περίοδο 2021-2022.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Διαύγεια