Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς, της Πρότυπης Σχολής Χορού, των εικαστικών τμημάτων και εργαστηρίων

 

Διαύγεια