Πίνακες ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ των ανακοινώσεων πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου, για τις θέσεις Καλλιτεχνικών Διευθυντών και καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την ακαδημαϊκή περίοδο 2023-2024

 

Διαύγεια