Πίνακα κατάταξης υποψηφίων και πίνακας διοριστέων για την πρόσληψη ενός ατόμου (ΣΟΧ 1/2022), με την ειδικότητα ΤΕ Εργοθεραπευτή, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής

Πίνακα κατάταξης υποψηφίων και πίνακας διοριστέων για την πρόσληψη ενός ατόμου (ΣΟΧ 1/2022), με την ειδικότητα ΤΕ Εργοθεραπευτή, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ω2ΞΨΟΛΞΡ-ΩΧ6-4.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Ω27ΜΟΛΞΡ-Β92-1.pdf

 

Διαύγεια