Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού (ανακοίνωση με αριθμ.πρωτ.311/4-9-2017) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ-ΧΟΡΟΥ

Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού (ανακοίνωση με αριθμ.πρωτ.311/4-9-2017) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ-ΧΟΡΟΥ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2017-2018 για την λειτουργία της Πρότυπης Σχολής Χορού.

Περισσότερα εδώ…

 

Διαύγεια