ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝEΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 10/5/2023-31/5/2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης που αφορούν τις αιτήσεις επανεγγραφών και νέων εγγραφών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο 10/5/2023-31/5/2023 για την φοίτηση στον Βρεφικό και Παιδικό Σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς για την περίοδο 2023-2024 και εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 76 /2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

Οι πίνακες περιέχουν αριθμό  πρωτοκόλλου αιτήσεως, μόρια και Σταθμό επιτυχίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

 

 

Διαύγεια