ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

1. NEAPOLIS ΠΑΦΟΥ, 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

με δυνατότητα εξειδίκευσης στην επιχειρηματικότητα

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει ενενήντα (90) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία-Global Political Economy». Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, δυο εξάμηνα διεξαγωγή μαθημάτων και το τρίτο εξάμηνο συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

1.     Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας / Political Economy of International Business,

2.     Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ασφάλειας / Political Economy of International Security,

3.     Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ανάπτυξης / Political Economy of International Development

Διεξαγωγή μαθημάτων

Η διεξαγωγή των μαθημάτων υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Τα μαθήματα υλοποιούνται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Δυνατότητα Παρακολούθησης 4 εβδομαδιαίων μαθημάτων στο πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Κύπρο, τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μεταφοράς από αεροδρόμιο καλύπτονται από το πρόγραμμα (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των διδάκτρων)

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ορίζεται στους τριάντα (30) για κάθε κατεύθυνση.

Δίδακτρα

Το προβλεπόμενο κόστος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε 5.000€. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το τελικό κόστος ανέρχεται σε 4.000€.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται την περίοδο 25/6/2013 – 30/9/2013.

Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η αίτηση υπάρχουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων: http://pedis.uop.grwww.nup.ac.cy.


Πληροφορίες:

  • Ειδικός συνεργάτης των Πανεπιστημίων στη  Θεσσαλονίκη Γαλατσίδας Γεώργιος, Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 25, τηλ. 2310221249, κιν. 6976873289, e-mail , ώρες υποδοχής 9.00 πμ – 20.00 μμg_galatsidas@yahoo.gr
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Έλενα Μαρκούτση, τηλ. 2741040040, 2741040045, e-mail pms-pedis@uop.gr
  • Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου: Δρ Πέτρου Στέλιος, τηλ. 00357 26843304, e-mail s.petrou@nup.ac.cy

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εκτυπώνουν τις αιτήσεις από τις ιστοσελίδες http://pedis.uop.gr και www.nup.ac.cy.

 

Διαύγεια