Η Κ.Ε.Δ.ΚΑ. προτίθεται να προσλάβει Σύμβουλο σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας για το Κέντρο Στήριξης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «Επιχειρείν» διάρκειας ενός (1) έτους με παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσίων.

 

Διαύγεια