Ημερήσιες

Ημερήσιες του Δ.Σ.

2023

13η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ημέρα Πέμπτη 13.07.2023 και ώρα 04.30 μ.μ. (zip αρχείο)

2022

Πρόσκληση σύγκλησης 17ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 04.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 16ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 16/08/2022

Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 12/08/2022

Πρόσκληση σύγκλησης 14ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 12/08/2022

Πρόσκληση σύγκλησης 13ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 05/08/2022

Πρόσκληση σύγκλησης 12ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 05/07/2022

Πρόσκληση σύγκλησης 11ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 16/06/2022

Πρόσκληση σύγκλησης 10ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 6/7/2022

Πρόσκληση σύγκλησης 9ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 8ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 05.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 7ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 04.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 6ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 05.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 5ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 04.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 3ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 π.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 π.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 1ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 13 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04.30 μ.μ.

2021

Πρόσκληση σύγκλησης 23ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 22ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 21ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 09 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 20ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 04.30 μ.μ

Πρόσκληση σύγκλησης 19ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 18ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 17ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 16ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 06 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 14ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 01 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 13ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 12ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 4.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 11ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 10ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 9ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 8ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 09 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 7ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 6ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03.30 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 5ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση σύγκλησης 3ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 11 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση σύγκλησης 1ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00

 

Διαύγεια