Εργαστήρι Νεανικής Επιχειρηματικότητας Αποτελέσματα/Προτάσεις

Μέσα από τη διαβούλευση και με διαδικασίες διάλογου και συναίνεσης όσο το δυνατών περισσότερων ατόμων και φορέων της τοπικής κοινωνίας επιδιώκεται η σύνταξη τοπικών σχεδίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων.

Σε πρώτη φάση στελέχη του προγράμματος και της Τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με νέους αλλά και μέλη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας σε ανοιχτές συναντήσεις συζητούν, παρουσιάζουν τις θέσεις τους και προτείνουν μέτρα πολιτικής που προάγουν και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια ακολουθούν, οπού αυτό κρίνεται αναγκαίο, ατομικές συναντήσεις για επιμέρους ζητήματα.

Τα αποτελέσματα τη έρευνας πεδίου σχετικά με τις αντιλήψεις των νέων για την επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την καταγραφή των απόψεων των μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας συνθέτουν το πλαίσιο του τοπικού σχεδίου δράσης.

Το πλαίσιο αυτό τίθεται εκ νέου σε διαβούλευση και αφού συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκομένους συντάσσεται το τοπικό σχέδιο δράσης και κατατίθεται στο Δημοτικά συμβούλια των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η υιοθέτηση των προτάσεων και η ενσωμάτωση τους στις τοπικές πολιτικές αποτελούν τη βασική επιδίωξη του έργου.

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας

Κατεβάστε τις προτάσεις πολιτικής

 

Διαύγεια