Ενημερωτικό Δελτίο Σεμιναρίου Επιχειρηματικής Εκκίνησης

Ενημερωτικό Δελτίο Σεμιναρίου Επιχειρηματικής Εκκίνησης

seminar afisa

Η Διδακτική αυτή Ενότητα, διαρκείας 30 διδακτικών ωρών, απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας από 18-35 ετών, επίδοξους επιχειρηματίες, προκειμένου να τους εισάγει στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και στην πρακτική τους έκφραση, την επιχειρηματική δράση.

Περισσότερα εδώ

 

Διαύγεια