Εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων και βρεφών, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για το σχολικό έτος 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων και βρεφών, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για το σχολικό έτος 2017-2018, θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 22.05.2017 έως και τις 23.06.2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις εξής διευθύνσεις:

Παιδικός σταθμός (πρωινός – απογευματινός) «Το πρώτο μου σχολείο»
Καλαβρύτων 17, τ.κ. 55133, τηλ.& fax 2310 458366.
• Θα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την 30η Ιουνίου

Βρεφικός σταθμός «Βρεφική Φωλιά»
Αντιγόνης & Ερατύρας 35, τ.κ.55133, τηλ.& fax 2310 446087
• Θα γίνονται δεκτά βρέφη που έχουν συμπληρώσει τον πέμπτο (5) μήνα κατά την εγγραφή τους στο τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
2. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού και φωτοτυπία τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
3. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους.
4. Απόδειξη λογαριασμού για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.
5. Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας και αποδεικτικό των εισφορών που καταβάλει για την εργασία της.


Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Για επανεγγραφές απαιτείται :
1. H αίτηση του γονέα.
2. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού και φωτοτυπία τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
3. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους.
4. Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας και αποδεικτικό των εισφορών που καταβάλει για την εργασία της.

Σχετικά εδώ

 

Διαύγεια