Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος αγγειοπλαστικής

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος αγγειοπλαστικής 

Δείτε εδώ

 

Διαύγεια