Αξιολόγηση PEER REVIEW της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Στήριξης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ως μέλος της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου PURE COSMOS, πρόκειται να συμμετάσχει στην Αξιολόγηση PEER REVIEW της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία διοργανώνεται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ την 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2017 στο ΕΒΕΘ. Εκπρόσωπος του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα συντονίσει την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Εμπόδια και Προκλήσεις στις υφιστάμενες επιχειρήσεις».

Για την υλοποίηση της Αξιολόγησης, 5 Εμπειρογνώμονες από το Εξωτερικό θα επισκεφθούν την πόλη μας με σκοπό να αναγνωρίσουν τα εμπόδια και να προτείνουν λύσεις και καλές πρακτικές τόσο για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για τη μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες δημοσίου.

 

Διαύγεια