ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Διαύγεια