ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σχετικά,

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΚΡΧΟΛΞΡ-595-1

 

Διαύγεια