ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Διαύγεια