ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σχετικά,

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΓΜΓΟΛΞΡ-Π76

 

Διαύγεια