ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

– Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., για την διδακτική περίοδο 2017-2018 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

– Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Χορού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., για την διδακτική περίοδο 2017-2018 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

– Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στα εικαστικά τμήματα και εργαστήρια της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., για την διδακτική περίοδο 2017-2018 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


Απαραίτητα αρχεία,


Ανακοίνωση Εικαστικών

Ανακοίνωση Δημοτικό Ωδείο Καλαμαριάς

Ανακοίνωση Σχολή Χορού


Απόφαση Διοικητικού Συμβoυλίου για τα Εικαστικά

Απόφαση Διοικητικού Συμβoυλίου για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμαριάς

Απόφαση Διοικητικού Συμβoυλίου για την Σχολή Χορού


Αίτηση Εικαστικών

Αίτηση Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς

Αίτηση Σχολής Χορού


Υπεύθυνη Δήλωση

 

Διαύγεια