ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Με τη χρήση του παρόντος εντύπου, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας ∆εδομένων και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται η ΚΕΔΚΑ.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, η ΚΕΔΚΑ, σύμφωνα µε το νομοθετικό πλαίσιο, δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημά σας και να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη στην πορεία του αιτήματός σας.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα πεδία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας.

Προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου που ασκεί το δικαίωμα:


    Πρόσβαση στα προσωπικά µου δεδομέναΔιαγραφή των προσωπικών µου δεδομένωνΠεριορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών µου δεδομένωνΦορητότητα των προσωπικών µου δεδομένωνΔιόρθωση ανακριβών / συµπλήρωση ελλιπών προσωπικών µου δεδοµένωνΕναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών µου δεδομένων


    EmailΤηλεφωνική επικοινωνίαΦυσική αλληλογραφία


    Υπογράφω

     

    Διαύγεια