Έκθεση Τμημάτων Κεραμικής & Αγγειοπλαστικής

 

Διαύγεια