Τμήματα

Ερασιτεχνικά:

  • Δημιουργικός χορός-μουσικοκινητική
  • Κλασικός χορός
  • Σύγχρονος χορός

Φυτώρια:

  • Κλασικός χορός
  • Σύγχρονος χορός και αυτοσχεδιασμός

Κατηγορία Ενηλίκων:

  • Κλασικός χορός
  • Σύγχρονος χορός

Περισσότερες πληροφορίες εδώ