Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

{AF}

Καλαμαριά 8-6-2011
Αριθμ.Πρωτ. 70

  

Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) συνεργάζονται για το έργο «Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  παιδιών στο Δήμο Καλαμαριάς  κατά τη θερινή περίοδο του 2011» .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.)  πρόκειται να απασχολήσει από   1-7-2011 έως  31- 08 - 2011 εκπαιδευτικούς & εικαστικούς σύμφωνα με την απόφαση        70 /2011 του ΔΣ της  Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

Για την υλοποίηση του έργου, πρόκειται να προσλάβει 15 άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων: εννέα  (9) δάσκαλοι , 2(δύο)  νηπιαγωγοί,  & τέσσερις (4) εικαστικοί , από  την Παρασκευή  01-07-2011 έως την Τετάρτη 31-08-2011, για τη  λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών εργαζομένων οικογενειών, κατά τη θερινή περίοδο του 2011 στους χώρους των τριών δημοτικών σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς(1ο Δ.Σ  στην Τ.Οικονομίδη 52, στο 11ο  Δ.Σ  στην οδό Μ. Αλεξάνδρου & Φιλλελήνων 9, στο 13ο Δ.Σ στην Πλατεία Σκρά ) καθώς και  σ’ ένα νηπιαγωγείο (στο 26ο  Νηπιαγωγείο στην οδό Κολοτούρου 10.

Τα παραπάνω τμήματα θα λειτουργούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή για το χρονικό διάστημα από  01.07.2011 έως και  31.08.2011 για παιδιά ηλικίας  από 6 έως 12 ετών (μαθητές –μαθήτριες των δημοτικών σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και για παιδιά που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λάβουν πληροφορίες από την οδό Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09.00 έως 14.00  τηλ. επικοινωνίας 2310-455988, υπεύθυνη  η υπάλληλος Δ. Θεοδωρίδου .

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 8/6/2011 έως και Τετάρτη 15/6/2011 στο λογιστήριο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς  στην οδό Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα υπεύθυνη  η υπάλληλος Θεοδωρίδου Δέσποινα  τηλ. επικοινωνίας 2310-455988  κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες  10:00έως 14:00

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο)
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (επικυρωμένο)
 4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & Εντοπιότητας
 6. Βεβαίωση ανεργίας (εάν υπάρχει ) από υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
 7. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων επιμόρφωσης και σεμιναρίων σχετικά με τα αντικείμενα απασχόλησης σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ.
  (επικυρωμένα)
 8. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σχετικά με τα αντικείμενα απασχόλησης σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ.(επικυρωμένα)
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του άρθρ.8 (Κώλυμα υπαλληλικού κώδικα)

{/AF}


Εκτύπωση Email