Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

{AF}

Στην 4η τακτική συνεδρίαση του προσείλθε το Δ.Σ. που έγινε στις 7 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. στα γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα.

{/AF}


Εκτύπωση Email