Ορθή επανάληψη του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού (ανακοίνωση με αριθμ.πρωτ.228/02-08-2018)

Ορθή επανάληψη του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού (ανακοίνωση με αριθμ.πρωτ.228/02-08-2018) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-ορισμένου χρόνου σαράντα επτά ατόμων (47) ατόμων με τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2018-2019 για την λειτουργία των Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς της επιχείρησης.

Για περισσότερα εδώ...