Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος αγγειοπλαστικής

 

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος αγγειοπλαστικής 

 

Δείτε εδώ