Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα του Δάσκαλου Μουσικού ΔΕ Σχολής ανωτέρων θεωρητικών-σύνθεσης

{niftycolumn background=#ffffff,textcolor=#030303,font=, width=90%, height=100%}

................... ............................. ............................. ............................ ............................. ........................ ......................... .................. ...................... ........................ ..................... ....................... .................... ....................... ................

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα του Δάσκαλου Μουσικού ΔΕ Σχολής ανωτέρων θεωρητικών-σύνθεσης  για το τμήμα Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2014-2015 της επιχορηγούμενης δράσης από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

{/niftycolumn}