Συμμετοχή ΚΕΔΚΑ στην Χριστουγεννιάτικη Πλατεία

{AF}

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 η ΚΕΔΚΑ θα συμμετέχει με δύο εργαστήρια στην Χριστουγεννιάτικη Πλατεία

ergast_kedka.jpg

{/AF}