Πινάκας οικονομικής συμμετοχής εικαστικών της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. σχολικού έτους 2011-2012

Συντάχθηκε στις .

{AF}

Σκοποί της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

Η Οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών, συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου Καλαμαριάς, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής εξυπηρέτησης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος.

Οι τομείς της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

Δείτε εδώ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

{/AF}


Εκτύπωση