Πρόσληψη ενός Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς

Πρόσληψη ενός Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς

Σχετικά αρχεία,

Ανακοίνωση πρόσληψης Διευθυντή

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ