Οι εγγραφές της Σχολής Χορού ξεκινούν 3 Σεπτεμβρίου

{niftycolumn background=#ffffff,textcolor=#030303,font=, width=90%, height=100%}

 ...................... ............................. ............................. ............................ ............................. ........................ ......................... .................. ...................... ........................ ..................... ....................... .................... ....................... ................

sx67

{/niftycolumn}